Regionális Központ

Az „IOSZIA” Kft. 2005-ben Fülöp Henrik Igazgató Úr vezetésével, olyan céllal került megalapításra, hogy működési területein kimagasló minőséget és megbízhatóságot vívjon ki hallgatói, ügyfelei és környezete számára, szem előtt tartva az intézmény működésében és környezetében történő esetleges változásoknál a legszakszerűbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb megfeleltséget.
A gazdasági szféra jól képzett, innovációra, folyamatos szakmai megújulásra képes szakképzett munkaerőt igényel. Legfőképp ezen igények figyelembevételével intézményünk megalapítása óta a Gábor Dénes Főiskola Gyöngyösi Konzultációs Központjának üzemeltetője. Intézményünkbe egyrészt olyan tanulni, fejlődni vágyók jelentkeznek, akik lakóhelyükhöz közel, családjuk, munkahelyük mellett szeretnék megszerezni diplomájukat, lehetőséget teremtve ezzel a számukra megfelelő magasabb életszínvonal elérésre. Másrészt viszont olyanok, akik szakmailag elismert „munkahelyteremtő” diplomával szeretnék jövőjüket, továbbtanulásukat megalapozni.
2007-es évben az „IOSZIA” Kft. jó munkájának, valamint a hallgatói elégedettségnek köszönhetően, a Főiskolán történt összevonások alkalmával Eger, Isaszeg, Szolnok és Vác városok, valamint vonzáskörzetük Hallgatói táborát a Gyöngyösi Központhoz integrálták.
Az „IOSZIA” Kft. a minőségi felnőttképzés elkötelezett híve és megvalósítója, igyekszik sokrétű kapcsolatrendszert kiépíteni mind a munkaerő-piac szereplőivel, mind a helyi- és megyei vállalatokkal, cégekkel, lehetséges- vagy már meglévő partnerekkel. Ennek segítségével vagyunk képesek felmérni az aktuális munkahelyi igényeket különböző képzéseinkre, szolgáltatásainkra vonatkozóan. A kölcsönös partnerség minőségének magas szintje teszi lehetővé a folyamatos fejlődést, fejlesztéseket oktatási folyamataink terén.
Intézményünk infrastruktúrájának jelentős fejlesztése 2006-ban kezdődött, amikor az intézmény épületének, oktatási helyszíneinek felújítása, akadálymentesítése és korszerűsítése történt.
Elsődleges célunk Hallgatóink megelégedettsége. Az akadálymentes információáramlás a világháló használatával megtámogatva lehetővé teszi, hogy az aktuális hírekről, változásokról szinte azonnal értesülhessenek, felkészülésükhöz szükséges tananyagaik elérhetővé váljanak. Az internetes kapcsolattartás segítségével az esetleges módosulások nyomon követhetőek, gyors alkalmazkodást tesznek lehetővé.
A Gyöngyösi Konzultációs Központ speciális informatikai szolgáltatásokat biztosít Hallgatói számára. Egységes e-mail-es elérhetőség segítségével gyorsan kapcsolatba léphetnek tanáraikkal, az adminisztrációs munkatársakkal, de akár intézményünk vezetőségével is. Természetesen ez a folyamat minden irányba akadálymentes.
Hallgatóink segítő szándékra számíthatnak, amennyiben informatikai igényükkel is hozzánk fordulnak. Igénybe vehetik a mi internetes hálózatunkat, számítógépeinket, számítógéptermünket, kiegészítő berendezéseinket (pl. nyomtató, fénymásoló, scanner), kiegészítve munkatársaink személyes segítőkészségével, valamint számítástechnikai tudásával.
Az IOSZIA Kft. valamennyi adminisztrációs dolgozója jól képzett, rátermett, segítőkész, empatikus tulajdonságaik megfelelőek, együttműködési hajlandóságuk kiváló. Hallgatóink, oktatóink, valamint további partnereink és a jelentkező érdeklődők is biztosak lehetnek abban, hogy dolgozóink minden körülmények között a legigényesebb módon állnak szolgálatukra.
Feladatunknak tekintjük Hallgatóink adottságainak személyre szóló feltárását, egyéni képességeik fejlesztését, valamint azt, hogy partnereink igénybevételével szükség esetén segítséget nyújthassunk az életpályájuk erre alapuló tervezésében. A személyiségformálás terén fontosnak tartjuk az önértékelés és önirányítás fejlesztését, a tanulmányi folyamatok könnyítése érdekében a közösségért érzett felelősség kialakítását és a társas hajlam fejlesztését. A Gyöngyösi Konzultációs Központ elhivatott a kimagasló oktatási minőség minél magasabb színvonalának biztosítására, a hallgatóság összetartásának, egymás iránti segítség nyújtásának kialakítására, fenntartására folyamatos fejlesztésére.
A nyelvoktatás évek óta kiemelten fontos terület az „IOSZIA” Kft. számára, különösen az angol és német nyelv tanítása rendelkezik komoly hagyományokkal.
Mivel az oktatóink kiválasztásánál intézményünk figyelembe veszi azt is, hogy az adott tanár mennyire felel meg az általunk felállított személyes jellegű igényeknek is (értjük ez alatt például azt, mennyire képes hallgatóink elvárásainak megfelelni, az igényeiket figyelembe venni, rugalmasan kezelni az esetlegesen felmerülő problémákat, stb.) Hallgatóink biztosak lehetnek abban, hogy minden objektív és szubjektív szempontot figyelembe veszünk annak érdekében, hogy a számukra legmegfelelőbb szintű csoportba kerüljenek az előzetes tudásfelmérés után. Ez is megfelelő alapot jelent arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban Hallgatóink számára valóban személyre szabott szolgáltatásokkal legyünk képesek biztosítani minőségi oktatásuk megvalósulását.
Messzemenőkig meg vagyunk győződve arról, hogy az egyes emberek és közösségek egyik legfontosabb, eleve adott képessége a tanulás, a művelődés, a képzés és az önképzés. Ezáltal kívánjuk teljesíteni küldetésünket, megfelelni hallgatóink, partnereink elvárásainak.
Minden tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy a Gábor Dénes Főiskola, valamint a Gyöngyösi Konzultációs Központ a főiskolai képzéssel foglalkozó intézmények között elismert helyet vívjon ki, azt a jövőben is fenntartsa, minta értékű tevékenységet felmutatva Magyarországon, a szomszéd országok körében és Európában.

A bejegyzés kategóriája: Bemutatkozás
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.